Hát karaoke trực tuyến ca khúc “Một mai qua cơn mê”, sáng tác Trịnh Lâm Ngân, trình bày Đàm Vĩnh Hưng, Duy Khánh, Giang Tử, Phi Nhung, Hà Thanh Xuân, Hoàng Lan.

Phần 1: Nghe nghệ sĩ, ca sĩ trình bày ca khúc “Một mai qua cơn mê”, sáng tác Trịnh Lâm Ngân

Phần trình bày của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Phần trình bày của ca sĩ Duy Khánh

Phần trình bày của Phi Nhung

Phần trình bày của ca sĩ Hà Thanh Xuân

Phần trình bày của ca sĩ Quỳnh Như

Phần 2: Hát karaoke ca khúc “Qua cơn mê”, sáng tác Trịnh Lâm Ngâ

Hát karaoke “Qua cơn mê” cùng ca sĩ Hoàng Lan

Tự hát karaoke ca khúc “Qua cơn mê”