Hát karaoke online “Kẻ ở miền xa”, sáng tác Trúc Phương, trình bày: ca sĩ Đan Nguyên – Y Phụng, Quang Lê, Duy Khánh, Giang Tử.

Lời bài hát Kẻ ở miền xa, sáng tác: Trúc Phương

Tôi ở miền xa,
Trời quen đất lạ
Nhiều đông lắm hạ,
Nối tiếp đi qua
Thiếu bóng đàn bà.

Đời không dám tới
Đành viết cho tôi,
Nhạc tình sao lắm lời.

Đơn vị thường khi… nằm trên đất giặc
Thèm trong hãi hùng… tiếng hát môi em
Tiếng hát ngọt mềm… Người làm lính khổ
Viết bởi câu ca… Vì tiền hay thiết tha.

Xin đối diện một lần bên tôi
Cho tôi yêu bằng hình hài đó không thôi.
Đến với tôi, hãy đến với tôi
Đừng yêu lính bằng lời.

Đêm nằm miền xa,
Trời cao đất hạ,
Chợt lên ý lạ,
Nên viết văn chương,
Góp tiếng hậu phương.
Ngoài kia súng nổ
Đốt lửa đêm đen
Tầm đạn thay tiếng em.

Ngoài kia súng nổ
Đốt lửa đêm đen
Tầm đạn thay tiếng em.

Nghe các nghệ sĩ, ca sĩ trình bày ca khúc “Kẻ ở miền xa”, nhạc và lời: Trúc Phương.

Phần trình bày của ca sĩ Đan Nguyên – Y Phụng

Phần trình bày của ca sĩ Duy Khánh

Phần trình bày của ca sĩ Giang Tử

Tự hát karaoke online ca khúc “Kẻ ở miền xa, sáng tác Trúc Phương