Tập hát karaoke online bài “Hoa sứ nhà nàng” cùng các ca sĩ Đan Nguyên, Quang Lê, Chế Linh, Tuấn Vũ, Tường Nguyên, Trường Vũ, Quốc Đại, Lương Gia...
Continue Reading