Tập hát karaoke bài “Tương tư nàng ca sĩ”, sáng tác: Kông Thanh Bích, trình bày: Quang Lê, Hồ Quang 8.

Phần 1: Nghe các nghệ sỹ, ca sỹ Quang Lê, Hồ Quang 8 trình bày mẫu bài “Tương tư nàng ca sĩ”, sáng tác của Kông Thanh Bích.

Phần thể hiện của Hồ Quang 8:

Phần thể hiện của Quang Lê

Phần 2: Hát karoke bài “Tương tư nàng ca sĩ”, sáng tác Kông Thanh Bích

Tự hát karaoke bài “Tương tư nàng ca sĩ”