Video hát karaoke bài “Sông quê”, sáng tác: Đinh Trầm Ca, thể hiện: Phi Nhung – Thái Châu, Cẩm Ly – Quốc đại, Đình Văn – Hà Phương.

Phần 1: Nghe các nghệ sĩ, ca sĩ trình bày mẫu bài “Sông quê” sáng tác của Đinh Trầm Ca

Phần thể hiện của ca sĩ Cầm Ly, Quốc Đại

Phần 2: Hát karaoke bài “Sông quê”

Hát karaoke bài “sông quê” theo Phi Nhung, Thái Châu

Hát karaoke bài “sông quê” theo Đình Văn, Hà Phương

Tự hát karaoke bài “sông quê”