Hát karaoke online ca khúc “Ở hai đầu nỗi nhớ”, thơ Trần Hoài Thu, phổ nhạc Phan Huỳnh Điểu, trình bày Bảo Yến, nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền, ca sĩ Tân Nhàn, Long Nhật, Hoài Nam.

Phần 1: Nghe các nghệ sĩ, ca sĩ trình bày ca khúc “Ở hai đầu nỗi nhớ”, sáng tác Trần Hoài Thu, Phan Huỳnh Điểu.

Phần trình bày của ca sĩ Bảo Yến

Phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền

Phần trình bày của ca sĩ Tân Nhàn

Phần trình bày của ca sĩ Long Nhật

Phần 2: Hát kararaoke online ca khúc “Ở hai đầu nỗi nhớ”, sáng tác Trần Hoài Thu – Phan Huỳnh Điểu

Hát karaoke “Ở hai đầu nỗi nhớ” cùng ca sĩ Hoài Nam

Tự hát karaoke online ca khúc “Ở hai đầu nỗi nhớ”