Hát karaoke trực tuyến ca khúc “Kiếp cầm ca”, sáng tác Minh Kỳ, Vũ Chương. Trình bày: Mạnh Quỳnh – Phi Nhung, Phương Thanh – Đàm Vĩnh Hưng – Minh Thuận, Lệ Quyên, Hà My – Đàm Vĩnh Hưng.

Phần 1: Nghe các nghệ sĩ, ca sĩ trình bày ca khúc “Kiếp cầm ca”, sáng tác Minh Kỳ, Vũ Chương

Phần trình bày của ca sĩ Phi Nhung – Mạnh Quỳnh

Phần trình bày của ca sĩ Phương Thanh – Đàm Vĩnh Hưng – Minh Thuận

Phần 2: Hát karaoke online ca khúc “Kiếp cầm ca”, sáng tác Minh Kỳ, Vũ Chương

Hát karaoke online ca khúc “Kiếp cầm ca” cùng ca sĩ Mạnh Quỳnh, Phi Nhung

Hát karaoke online ca khúc “Kiếp cầm ca” cùng ca sĩ Mạnh Đình, Sơn Tuyền

Tự hát karaoke online ca khúc “Kiếp cầm ca”