Hát karaoke online ca khúc “Huế thương”, sáng tác An Thương, trình bày Vân Khánh, Quang Lê, Minh Phương.

Phần 1: Nghe các nghệ sĩ, ca sĩ trình bày ca khúc “Huế thương”, sáng tác An Thuyên.

Phần trình bày của ca sĩ Minh Phương

Phần trình bày của ca sĩ Vân Khánh

Phần 2: Hát karaoke trực tuyến ca khúc “Huế thương”, nhạc và lời: nhạc sĩ An Thuyên.

Hát karaoke online ca khúc “Huế thương” cùng ca sĩ Quang Lê

Tự hát karaoke online ca khúc “Huế thương”

Tự hát karaoke ca khúc “Huế thương” theo nhạc