Hát karaoke bài “Hoàng hôn màu tím” sáng tác Thế Hiển, thể hiện ca sĩ Thạch Thảo, Phi Nhung, Đan Trường.

Phần 1: Nghe nghệ sĩ, ca sĩ trình bày bài hát “Hoàng hôn màu tím”, sáng tác Thế Hiển

Phần thể hiện xuất sắc của ca sĩ Thạch Thảo

Phần thể hiện của ca sĩ Phi Nhung

Phần thể hiện của ca sĩ Hà Phương

Phần thể hiện của ca sĩ Đan Trường

Phần 2: Hát karaoke bài “Hoàng hôn màu tím”

Hát karaoke “Hoàng hôn màu tím” cùng ca sĩ “Phi Nhung”

Tự hát karaoke “Hoàng hôn màu tím”