Hát karaoke trực tuyến bài “Hoa trinh nữ”, sáng tác Trần Thiện Thanh, trình bày Chế Linh, Như Quỳnh, Mạnh Quỳnh, Tuấn Vũ.

Phần 1: Nghe nghệ sĩ, ca sĩ trình bày bài hát “Hoa trinh nữ”, sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh

Phần thể hiện của Như Quỳnh

Phần thể hiện của Mạnh Quỳnh

Phần thể hiện của Tuấn Vũ

Phần 2: Hát karaoke bài “Hoa trinh nữ”

Hát karaoke bài hát “Hoa trinh nữ” cùng ca sĩ Chế Linh

Tự hát karaoke “Hoa trinh nữ”