Hát karaoke online ca khúc “Hoa cau vườn trầu”, sáng tác Nguyễn Tiến, trình bày: Nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền – Trung Đức.

Phần 1: Nghe nghệ sĩ, ca sĩ trình bày ca khúc “Hoa cau vườn trầu”, sáng tác Nguyễn Tiến

Phần trình bày của hai nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền, Trung Đức

Phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền

Phần 2: Hát karaoke ca khúc “Hoa cau vườn trầu”, sáng tác Nguyễn Tiến: