Hát karaoke online ca khúc “Hạ thương”, sáng tác Thanh Sơn, trình bày: Ngọc Sơn, Tuấn Vũ, Hạ Vy.

Phần 1: Nghe nghệ sĩ, ca sĩ trình bày ca khúc “Hạ thương”, sáng tác Thanh Sơn

Phần trình bày của ca sĩ Hạ Vy

Phần 2: Hát karaoke online ca khúc “Hạ thương”, sáng tác Thanh Sơn

Hát karaoke online “Hạ thương” cùng ca sĩ Ngọc Sơn

Hát karaoke online “Hạ thương” cùng ca sĩ Tuấn Vũ

Hát karaoke online “Hạ thương” cùng ca sĩ Hạ Vy

Tự hát karaoke online “Hạ thương”