Hát karaoke online ca khúc “Điều giản dị”, sáng tác Phú Quang, trình bày Quang Lý, Trọng  Tấn – Ngọc Anh, nghệ sĩ nhân dân Lê Dung

Phần 1: Nghe nghệ sĩ, ca sĩ trình bày ca khúc “Điều giản dị”, sáng tác nhạc sĩ Phú Quang.

Phần trình bày của ca sĩ Quang Lý

Phần trình bày của ca sĩ Trọng Tấn – Ngọc Anh

Phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Lê Dung

Phần 2: Hát karaoke online “Điều giản dị” sáng tác Phú Quang