Hát karaoke online bài hát “Chuyện tình cô lái đò bến Hạ”, sáng tác: nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, thể hiện: ca sĩ Thúy Hằng, Hoàng Lan.

Phần 1: Nghe nghệ sĩ, ca sĩ trình bày “Chuyện tình cô lái đò bến Hạ”, sáng tác: Hoàng Thi Thơ

Phần thể hiện của Thúy Hằng

Phần 2: Hát karaoke “Chuyện tình cô lái đò bến Hạ”

Hát karaoke cùng với ca sĩ Hoàng Lan

Tự hát karaoke bài “Chuyện tình cô lái đò bến Hạ”