Hát karaoke online bài hát “Chuyện ba mùa mưa”, sáng tác: Minh Kỳ, trình bày Quang Lê, Băng Tâm, Đoàn Việt Phương – Lê Sang.

Phần 1: Nghe các nghệ sĩ, ca sĩ trình bày ca khúc “Chuyện ba mùa mưa”, sáng tác Minh Kỳ

Phần trình bày của ca sĩ Đoàn Việt Phương – Lê Sang

Phần trình bày của ca sĩ Quang Lê

Phần 2: Hát karaoke ca khúc “Chuyện ba mùa mưa”

Hát karaoke “Chuyện ba mùa mưa” theo ca sĩ Băng Tâm:

Tự hát karaoke “Chuyện ba mùa mưa”