Hát karaoke online ca khúc “Chim sáo ngày xưa”, sáng tác Nhất Sinh, trình bày Quang Linh, Như Quỳnh – Tường Nguyên, Mạnh Đình.

Phần 1: Nghe các nghệ sỹ, ca sĩ trình bày ca khúc “Chim sáo ngày xưa”, sáng tác Nhất Sinh.

Phần trình bày của ca sỹ Quang Linh

Phần 2: Hát karaoke online ca khúc “Chim sáo ngày xưa”, sáng tác Nhất Sinh.

Hát karaoke ca khúc “Chim sáo ngày xưa” cùng ca sĩ Quang Linh

Hát karaoke ca khúc “Chim sáo ngày xưa” cùng ca sĩ Mạnh Đình

Tự hát karaoke online ca khúc “Chim sáo ngày xưa”