Hát karaoke online ca khúc “Cây đàn sinh viên”, lời Thuận Thiên, phổ nhạc: Quốc An, trình bày ca sĩ Mỹ Tâm.

Phần 1: Nghe ca sĩ Mỹ Tâm trình bày ca khúc “Cây đàn sinh viên”, sáng tác: Thuận Thiên, Quốc An

Phần 2: Hát karaoke online “Cây đàn sinh viên” cùng ca sĩ Hoài Nam, sáng tác Thuận Thiên, Quốc An