Hát karaoke online ca khúc “Bạc trắng tình đời”, sáng tác: Minh Khang, trình bày: ca sĩ Châu Việt Cường, Lý Thanh, Lưu Chí Vỹ.

Phần 1: Nghe các nghệ sĩ, ca sĩ trình bày ca khúc “Bạc trắng tình đời”, sáng tác: Minh Khang.

Phần trình bày của ca sĩ Châu Việt Cường

Phần trình bày của ca sĩ Lý Thanh

Phần trình bày của ca sĩ Lưu Chí Vỹ

Phần 2: Hát karaoke ca khúc “Bạc trắng tình đời”, sáng tác Minh Khang

Hát karaoke “Bạc trắng tình đời” cùng ca sĩ Châu Việt Cường

Tự hát karaoke ca khúc “Bạc trắng tình đời”