Video karaoke “Chuyện ba mùa mưa” – Quang Lê, Băng Tâm, Đoàn Việt Phương, Lê Sang – Minh Kỳ

Hát karaoke online bài hát “Chuyện ba mùa mưa”, sáng tác: Minh Kỳ, trình bày Quang Lê, Băng Tâm, Đoàn Việt Phương – Lê Sang. Phần 1: Nghe các nghệ Chi tiết →