Hát karaoke online bài hát “Chuyện ba mùa mưa”, sáng tác: Minh Kỳ, trình bày Quang Lê, Băng Tâm, Đoàn Việt Phương – Lê Sang. Phần 1: Nghe các...
Continue Reading