Người tình không đến karaoke beat – Bé Khánh An, Quỳnh Trang, Giáng Tiên, Như Quỳnh, sáng tác: nhạc sĩ Thượng Ngàn, có lời bài hát, video karaoke beat...
Continue Reading