Tập hát karaoke online bài “Lá diêu bông” cùng các ca sĩ Như Quỳnh – Mạnh Đình, Phương Thảo – Ngọc Lễ, cùng tiếng đàn guitar điêu luyện Phạm...
Continue Reading