Video karaoke “Điều giản dị” – Quang Lý, Trọng Tấn, Ngọc Anh, Lê Dung – Phú Quang

Hát karaoke online ca khúc “Điều giản dị”, sáng tác Phú Quang, trình bày Quang Lý, Trọng  Tấn – Ngọc Anh, nghệ sĩ nhân dân Lê Dung Phần 1: Nghe Chi tiết →