Karaoke “Gọi đò” – Dương Ngọc Thái, Tường Nguyên, Kim Tiểu Long

Hát karaoke online bài “Gọi đò” cùng các ca sĩ Dương Ngọc Thái, Tường Nguyên, Kim Tiểu Long, danh hài Chiến Thắng, sáng tác: nhạc sĩ Hồng Xương Long. Lời Chi tiết →