Hát karaoke online bài “Gọi đò” cùng các ca sĩ Dương Ngọc Thái, Tường Nguyên, Kim Tiểu Long, danh hài Chiến Thắng, sáng tác: nhạc sĩ Hồng Xương Long....
Continue Reading