Chuyến đò quê hương – Quang Hào, Anh Thơ, Ngọc Ánh – Karaoke beat

Hát karaoke online bài hát “Chuyến đò quê hương”. Bài hát yêu thích qua các tiếng hát Quang Hào, Anh Thơ, Ngọc Ánh, Trung Hậu; sáng tác: nhạc sĩ Vy Chi tiết →