Video karaoke “Ở hai đầu nỗi nhớ” – Bảo Yến, Thu Hiền, Tân Nhàn, Long Nhật, Hoài Nam – Trần Hoài Thu, Phan Huỳnh Điểu

Hát karaoke online ca khúc “Ở hai đầu nỗi nhớ”, thơ Trần Hoài Thu, phổ nhạc Phan Huỳnh Điểu, trình bày Bảo Yến, nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền,...
Continue Reading
12