Video karaoke “Nỗi buồn hoa phượng” – Ngọc Sơn, Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng, Băng Tâm – Thanh Sơn

Hát karaoke trực tuyến ca khúc “Nỗi buồn hoa phượng”, sáng tác nhạc sĩ Thanh Sơn, trình bày: Ngọc Sơn, Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng, Băng Tâm. Phần 1:...
Continue Reading

Video karaoke “Hoa mười giờ” – Cẩm Ly, Quốc Đại, Hoàng Lan, Mai Thiên Vân – Đài Phương Trang

Hát karaoke trực truyến ca khúc “Hoa mười giờ”, sáng tác: Đài Phương Trang, trình bày: Cẩm Ly – Quốc Đại, Hoàng Lan, Mai Thiên Vân. Lời bài hát...
Continue Reading

Video karaoke “Em về kẻo trời mưa” – Đan Trường, Cẩm Ly, Lệ Quyên,… – Ngân Giang

Hát karaoke “Em về kẻo trời mưa”, Sáng tác Ngân Giang, trình bày: Đan Trường, Cẩm Ly, Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Vũ, Ôn Bích Hà – Nguyễn...
Continue Reading