Anh – Hồ Quỳnh Hương, Hương Tràm, bài hát yêu thích của nhạc sĩ Xuân Phương. Hát karaoke online cùng ca sĩ Hồ Quỳnh Hương và video karaoke beat....
Continue Reading