Tập hát karaoke bài “Nắng ấm quê hương”, sáng tác: Vĩnh An, thể hiện: Anh Dũng, Thu Hà.

Phần 1: Nghe hát mẫu bài hát “nắng ấm quê hương”, thể hiện bởi các ca sỹ Anh Dũng, Thu Hà.

Phần 2: Hát karaoke bài “Nắng ấm quê hương”

Tập hát karaoke bài “nắng ấm quê hương” theo ca sỹ Anh Dũng, Thu Hà

Hát karaoke bài “nắng ấm quê hương”