Video karaoke bài hát “Bằng lòng đi em”, sáng tác của nhạc sĩ Giao Tiên, thể hiện: ca sĩ Quốc Đại.

Phần 1: Nghe nghệ sỹ, ca sĩ trình bày mẫu bài hát “Bằng lòng đi em” sáng tác của nhạc sĩ Giao Tiên

Phần thể hiện của ca sĩ Quốc Đại

Phần 2: Hát karaoke bài “Bằng lòng đi em”