Video karaoke “Hoa trinh nữ” – Chế Linh, Như Quỳnh, Mạnh Quỳnh, Tuấn Vũ – Trần Thiện Thanh

Hát karaoke trực tuyến bài “Hoa trinh nữ”, sáng tác Trần Thiện Thanh, trình bày Chế Linh, Như Quỳnh, Mạnh Quỳnh, Tuấn Vũ. Lời bài hát Hoa trinh nữ,...
Continue Reading

Video karaoke “Chút kỷ niệm buồn” – Như Quỳnh, Quốc Đại, Mạnh Đình, Hải Triều – Tô Thanh Sơn

Tập hát karaoke bài “Chút kỷ niệm buồn”, sáng tác Tô Thanh Sơn, thể hiện: Như Quỳnh, Quốc Đại, Mạnh Đình, Hải Triều. Lời bài hát Chút kỷ niệm...
Continue Reading